poniedziałek, 2 maja 2011

Kopiec Krakusa, legendarnego władcy i założyciela Krakowa

„Krak, książę Polski, po zabezpieczeniu pokoju zwrócił całą swą uwagę na sprawy wewnętrznego urządzenia państwa. Wpierw przeto na wyńosłym wzgórzu, które przez mieszkańców zwane było Wawel, a które oblewa swymi falami Wisła, zbudował zamek królewski. Następnie dla większej jego warowności i ozdoby miasto założył, któremu nadał swe imię i nazwał je Krakowem. Jednak Kraków dręczyło wielkie nieszczęście: pod wzgórzem wawelskim w pieczarze zamieszkiwał potwór olbrzymiej wielkości, mający wygląd smoka lub gada. Dla zaspokojenia swej żarłoczności porywał bydło i trzodę, nie przepuszczał nawet ludziom. Ta żarłoczność do tego stopnła zatrwożyła mieszkańców Krakowa, że myśleli nawet o opuszczeniu miasta. Toteż Krak rozkazał ścierwa rzucane smokowi wypełnić siarką, próchnem, woskiem, żywicą i smołą, zająć ogniem i tak rzucić bestii, która pochłonąwszy je, od żaru i płomieni trawiących jej wnętrza od razu padła i zginęła.

Książę Krak władał państwem długie lata przezornie i szczęśliwie, a w późnej starości dokonał szczęśliwego żywota. Dla uczczenia go pogrzebem panowie i cały lud zgodnie za zwyczajem pogrzebali go z należytym szacunkiem. Mogiłę zaś jego, by była trwała i wieczna i żeby potomni o niej nie zapomnieli, do takiej wznieśli wysokości sztucznie i przemyślnie nadsypując piaskiem, by sam szczyt góry, na którym go złożono, panował nad wszystkimi dookoła wzniesieniami".

wg Jana Długosza


Wieża Kościoła św. Józefa.

Zamek Wawelski.

Kościół Mariacki.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Niedokończony wieżowiec przy rondzie Mogilskim, zwany szkieletorem albo NOTem.Na kopcu.


Widok z Kopca Krakusa w kierunku zachodnim (w dole widać kamieniołom Liban).

Kamieniołom Liban.

Wieża Kościoła Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Ośrodek telewizyjny na Krzemionkach, z tyłu Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach,
położony na wyniosłej na Srebrnej Górze.

123 metrowy maszt antenowy Radiowego Ośrodka Nadawczego Malczewskiego.
Z prawej widoczny Kopiec Kościuszki, a z lewej Kopiec Niepodległości im. Piłsudskiego.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Kościół Mariacki.

Ratusz (z lewej), Kościół św. Trójcy (z prawej).

Kościół św. Stanisława Kostki.Zbliżenie na Wzgórze Wawelskie.

Kościół Serca Jezusowego przy ul. Kopernika.

Kościół na Skałce.

Elektrociepłownia Łęg, dalej na horyzoncie widać zarysy Kombinatu w Nowej Hucie.


Widoki na południe.

Szkieletor (z lewej) i Błękitek (z prawej).Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach (z prawej wieża ośrodka telewizyjnego na Krzemionkach).

Elektrociepłownia Łęg, dalej na horyzoncie widać zarysy Kombinatu w Nowej Hucie.

Kopiec Kościuszki ze Wzgórza Lasoty.Wieża kościóła św. Józefa.

Wieża ośrodka telewizyjnego na Krzemionkach.

Na Wzgórzu Lasoty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz